|

Tuyển Sinh Tuyển Dụng

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023

Lượt xem:

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023

          Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật  như sau:

          I. CHỈ TIÊU, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN CHỌN

          1. Chỉ tiêu tuyển chọn :03 chỉ tiêu

        2. Chuyên ngành, bậc đào tạo cần tuyển: tuyển chọn công dân có trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) loại khá trở lên

          II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

          1 Điều kiện

          - Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác Công an, có nguyện vọng được tuyển vào Công an nhân dân.

          - Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển.

          - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh An Giang quy định các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          2. Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

          Người dự tuyển ngoài đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Tuổi đời: dưới 30 tuổi tính đến ngày Quyết định tuyển chọn. Riêng các trường hợp có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cùng với chuyên ngành tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành cần tuyển; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại địa bàn tỉnh An Giang được tuyển chọn đến 35 tuổi (tính đến ngày Quyết định tuyển chọn).

          Sức khỏe:

          + Chiều cao: Đối với Nam từ 1m62 trở lên; đối với Nữ từ 1m56 trở lên.
          + Thị lực: Có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.
          Năng khiếu: Công dân được tuyển phải là người bình tĩnh, bản lĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an.

          III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

          1. Thi tuyển

          1.1. Đối tượng thi tuyển: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có địa chỉ thường trú tại tỉnh An Giang, tốt nghiệp trình độ đại học xếp loại khá trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

          1.2. Nội dung thi tuyển:

          1.2.1. Vòng sơ tuyển:

          a. Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt.

          b. Kiểm tra năng khiếu: Về sự bình tĩnh, bản lĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt.

          c. Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra nhận thức chung phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.

          d. Kiểm tra trình độ ngoại ngữ “Tiếng Anh” bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra ngoại ngữ phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.

          Miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên.

          Quá trình sơ tuyển được tiến hành theo thứ tự từ a đến d, người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung điểm nào sẽ không được tiếp tục tham gia ở nội dung tiếp theo. Công dân dự tuyển đạt các yêu cầu ở phần sơ tuyển mới được tiếp tục thi môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.

          1.2.2. Thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành

          - Hiểu biết, năng lực, kỹ năng chuyên môn về Tin học theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển.

          - Thi tự luận (thi viết) hoặc thực hành về Tin học, tính thang điểm 100, hệ số 1. Thời gian thi viết là 90 phút, nếu thi thực hành từ 30 phút đến 45 phút.

          2. Xét tuyển

          2.1. Đối tượng xét tuyển:

          2.1.1. Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại địa bàn tỉnh An Giang.

          2.1.2. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

          - Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

          - Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.
          - Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
          2.1.3. Người có trình độ thạc sĩ không quá 35 tuổi (quy định tại Điều 2 - Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

          - Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.1.2 trong phần xét tuyển của phương thức tuyển chọn trong kế hoạch này.

          - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

          2.1.4. Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ dưới 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ trở lên (theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển) và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

          - Chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ trong nước hoặc quốc tế.

          - Là tác giả chính ít nhất 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; hoặc chủ niên ít nhất 03 sách chuyên khảo; hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ trong đó ít nhất 01 sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

          - Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.1.3 trong phần xét tuyển của phương thức tuyển chọn trong kế hoạch này.

          2.2. Nội dung xét tuyển

          2.2.1. Vòng sơ tuyển: Công dân phải thực hiện sơ tuyển theo quy định ở mục 1.2.1 tại kế hoạch này; chỉ những trường hợp đạt các yêu cầu ở phần sơ tuyển mới được thực hiện xét tuyển.

          2.2.2. Xét kết quả học tập của người dự tuyển: Là tổng số điểm của điểm học tập và điểm tốt nghiệp.

          2.2.3. Tổng điểm xét tuyển: Bằng điểm học tập và điểm tốt nghiệp + điểm ưu tiên (nếu có).

          3. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển trong đợt thi tuyển hoặc xét tuyển không đảm bảo nguyên tắc “Đúng chức danh, vị trí công việc và đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm tính cạnh tranh, số lượng người dự tuyển ở mỗi chỉ tiêu phải cao hơn ít nhất hai lần so với chỉ tiêu cần tuyển”, Công an tỉnh báo cáo Cục Tổ chức cán bộ để xin ý kiến.


          IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản phôtô có chứng thực các giấy tờ sau:

          - Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân.

          - Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          - Bản sao Giấy khai sinh.

          - Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

          - Bản photo Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân).

          - Giấy Chứng nhận đoàn viên hoặc đảng viên.

          - Giấy Chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
          - 04 ảnh 4cm x 6cm (chụp trong vòng 06 tháng trở lại, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

          - Giấy chứng nhận đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển (nếu có).

          - Giấy chứng nhận con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (nếu có). Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa
bàn tỉnh An Giang, ngoài các thủ tục quy định nêu trên, cần bổ sung thêm các loại giấy tờ sau:

          - Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, chức nơi công tác, nơi làm việc.

          - Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác.

          - Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

          - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
          V ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN CHỌN

          1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau được cộng điểm ưu tiên:

          . Người có trình độ Tiến sĩ thuộc chuyên ngành đúng với chuyên ngành đào tạo bậc đại học theo chuyên ngành cần tuyển sẽ được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

          - Người có trình độ Thạc sĩ thuộc chuyên ngành cùng với ngành đào tạo bậc đại học hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành cần tuyển đạt loại giỏi, xuất sắc sẽ được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
          - Người tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành cần tuyển, xếp loại khá; người dân tộc thiểu số được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
          - Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
          - Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cộng 10 điểm vào tổng số
điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

          2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

          VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ

          - Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2023.

          - Địa điểm: Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh An Giang.

          CÔNG AN AN GIANG


 

 

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: