|
Lượt truy cập:

Danh Bạ Điện Thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Lượt xem:

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh

 

0962297777

Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

0913659531

Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

0917187777

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

0902969666

Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

0913741844

Trực ban Công an tỉnh

0693.640122

3843062

Thanh Tra Công an tỉnh

0693.640143

3945544

Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH

 

3952757

Phòng CSĐT Tội phạm về TT QLKT và Chức vụ

0693.640278

 

Phòng CSĐT Tội phạm về Ma tuý

0693.640264

 

Phòng CS Phòng Chống tội phạm về Môi trường

0693.640465

 

Phòng CS Truy nã tội phạm

0693.640347

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

0693.640190

 

Phòng CS PCCC và Cứu nạn Cứu hộ

0693.640600

3841100

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt

 

3942942

Phòng Quản lý Xuất, Nhập cảnh

0693.640152

 

Bệnh xá 

0693.640140

 

Nhà khách An Khang

 

3942551

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an thành phố Long Xuyên

 

3841521

3848484

Công an phường Mỹ Thạnh

 

3831576

Công an phường Mỹ Thới

 

3834077

Công an phường Mỹ Phước

 

3834288

Công an phường Mỹ Quý

 

3835690

Công an phường Mỹ Xuyên

 

3841909

Công an phường Đông Xuyên

 

3944776

Công an phường Mỹ Hòa

 

3846707

Công an phường Mỹ Long

 

3841176

Công an phường Mỹ Bình

 

3852956

Công an phường Bình Khánh

 

3857402

Công an phường Bình Đức

 

3852281

Công an xã Mỹ Khánh

 

3727043

Công an xã Mỹ Hòa Hưng

 

3851292

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an thành phố Châu Đốc

 

3866234

Công an phường Châu Phú A

 

3866224

Công an phường Châu Phú B

 

3866538

Công an phường Núi Sam

 

3862042

Công an phường Vĩnh Mỹ

 

3863293

Công an phường Vĩnh Ngươn

 

3866045

Công an xã Vĩnh Tế

 

3861824

Công an xã Vĩnh Châu

 

3863997

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện An Phú

   

Công an thị trấn An Phú

 

3826706

Công an thị trấn Long Bình

 

3525155

Công an xã Khánh Bình

 

3825635

Công an xã Khánh An

 

3526009

Công an xã Quốc Thái

 

3825428

Công an xã Nhơn Hội

 

3812028

Công an xã Phú Hội

 

3510684

Công an xã Phú Hữu

 

3520081

Công an xã Phước Hưng

 

3510236

Công an xã Vĩnh Lộc

 

3826342

Công an xã Vĩnh Hậu

 

3529322

Công an xã Vĩnh Trường

 

3826681

Công an xã  Vĩnh Hội Đông

 

3826963

Công an xã Đa Phước

 

3860003

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Châu Phú

 

3688316

Công an Thị trấn Cái Dầu

 

3688476

Công an xã Vĩnh Thạnh Trung

 

3687071

Công an xã Đào Hữu Cảnh

 

3815409

Công an xã Thạnh Mỹ Tây

 

3815338

Công an xã Khánh Hòa

 

3886391

Công an xã Bình Long

 

3687368

Công an xã Bình Mỹ

 

3889997

Công an xã Bình Chánh

 

3679108

Công an xã Bình Thủy

 

3671296

Công an xã Bình Phú

 

3679071

Công an xã Ô Long Vĩ

 

3677448

Công an xã Mỹ Đức

 

3886390

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Châu Thành

   

Công an thị trấn An Châu

 

3836242

Công an xã Bình Hòa

 

3837495

Công an xã  An Hòa

 

3666601

Công an xã Cần Đăng

 

3838133

Công an xã Vĩnh Hanh

 

3838125

Công an xã Vĩnh Bình

 

3839541

Công an xã Vĩnh An

 

3839472

Công an xã Vĩnh Lợi

 

3661148

Công an xã Hòa Bình Thạnh

 

3650487

Công an xã Vĩnh Thành

 

3662030

Công an xã Vĩnh Nhuận

 

3660097

Công an xã Tân Phú

 

3663009

Công an xã Bình Thạnh

 

3666040

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Chợ Mới

 

3883323

Công an thị trấn Chợ Mới

 

3883288

Công an thị trấn Mỹ Luông

 

3885931

Công an xã Long Điền A

 

3615475

Công an xã Long Điền B

 

3617821

Công an xã Long Kiến

 

3636107

Công an xã Hòa Bình

 

3638217

Công an xã Hòa An

 

3881325

Công an xã Mỹ An

 

3623383

Công an xã Hội An

 

3884570

Công an xã An Thạnh Trung

 

3621667

Công an xã Tấn Mỹ

 

3880046

Công an xã Mỹ Hiệp

 

3634644

Công an xã Bình Phước Xuân

 

3637243

Công an xã Kiến An

 

3883907

Công an xã Kiến Thành

 

3631328

Công an xã Long Giang

 

3890360

Công an xã Nhơn Mỹ

 

3882111

Công an xã Mỹ Hội Đông

 

3632204

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Phú Tân

   

Công an thị trấn Phú Mỹ

 

3827153

Công an thị trấn Chợ Vàm

 

3829626

Công an xã Long Hòa

 

3820859

Công an xã Phú Lâm

 

3820313

Công an xã Phú Thạnh

 

3820216

Công an xã Phú An

 

3829317

Công an xã Phú Thọ

 

3828138

Công an xã Tân Hòa

 

3827131

Công an xã Tân Trung

 

3586070

Công an xã Phú Hưng

 

3584104

Công an xã Bình Thạnh Đông

 

3828760

Công an xã Phú Bình

 

3811154

Công an xã Hòa Lạc

 

3811515

Công an xã Phú Hiệp

 

6283113

Công an xã Phú Xuân

 

3828391

Công an xã Phú Thành

 

3811175

Công an xã Phú Long

 

3581825

Công an xã Hiệp Xương

 

3828882

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an thị xã Tân Châu

 

3822145

Công an phường Long Thạnh

 

3822394

Công an phường Long Phú

 

3530123

Công an phường Long Sơn

 

3532185

Công an phường Long Châu

 

3536555

Công an phường Long Hưng

 

3595930

Công an xã Châu Phong

 

3547162

Công an xã Lê Chánh

 

3824086

Công an xã Phú Vĩnh

 

3538070

Công an xã Long An

 

3540073

Công an xã Tân An

 

3824597

Công an xã  Tân Thạnh

 

3543303

Công an xã Vĩnh Hòa

 

3824533

Công an xã Vĩnh Xương

 

3524732

Công an xã Phú Lộc

 

3524872

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Thoại Sơn

 

3879241

Công an xã Tây Phú

 

3897092

Công an xã An Bình

 

3870952

Công an xã Vọng Thê

 

3870266

Công an thị trấn Óc Eo

 

3870326

Công an xã Vọng Đông

 

3870460

Công an xã Mỹ Phú Đông

 

3730035

Công an xã Thoại Giang

 

3879907

Công an xã Bình Thành

 

3710806

Công an thị trấn Núi Sập

 

3879226

Công an xã Định Thành

 

3891469

Công an xã Định Mỹ

 

3710362

Công an xã Vĩnh Trạch

 

3878718

Công an thị trấn Phú Hòa

 

3878255

Công an xã Vĩnh Chánh

 

3878324

Công an xã Vĩnh Khánh

 

3871330

Công an xã Phú Thuận

 

3871118

Công an xã Vĩnh Phú

 

3891512

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Tịnh Biên

0693.640700

 

Đồn CAKV Lâm Viên – Núi Cấm

 

3760755

Công an thị trấn Nhà Bàng

 

3875266

Công an thị trấn Chi Lăng

 

3877395

Công an thị trấn Tịnh Biên

 

3876319

Công an xã Thới Sơn

 

3875730

Công an xã Nhơn Hưng

 

3875516

Công an xã An Phú

 

3875907

Công an xã An Nông

 

3876375

Công an xã An Cư

 

3768023

Công an xã Văn Giáo

 

3875902

Công an xã Vĩnh Trung

 

3877755

Công an xã Núi Voi

 

3877973

Công an xã Tân Lập

 

3766901

Công an xã Tân Lợi

 

3877805

Công an xã An Hảo

 

3760371

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ CÔNG AN

SỐ BƯU ĐIỆN

Công an huyện Tri Tôn

   

Công an thị trấn Tri Tôn

 

3874326

Công an thị trấn Ba Chúc

 

3872147

Công an xã Núi Tô

 

3874806

Công an xã Cô Tô

 

3873317

Công an xã Tân Tuyến

 

3873011

Công an xã Ô Lâm

 

3873442

Công an xã An Tức

 

3771035

Công an xã Châu Lăng

 

3770026

Công an xã Lương Phi

 

3894049

Công an xã Lê Trì

 

3872174

Công an xã Lạc Quới

 

3872129

Công an xã Vĩnh Phước

 

3872794

Công an xã Vĩnh Gia

 

3893011

Công an xã Tà Đảnh

 

3892419

Công an xã Lương An Trà

 

3787060

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI