|

Danh Bạ Điện Thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Lượt xem:

BAN GIÁM ĐỐC
SỐ ĐIỆN THOẠI

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc

 0988.61.6767

Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc

0919.873.222

Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc

0915.746.222

Đại tá Trần Văn Cung - Phó Giám đốc

0913.573222

Đại tá Nguyễn Thế Hải - Phó Giám đốc

 

Thượng tá Huỳnh Thanh Lâm - Phó Giám đốc

 

Trực ban Công an tỉnh

02963.843062 - 0693.640122  

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Huỳnh Văn Đảm - Chánh Văn phòng

 

02963.843.138

0903.757.113

 

Thanh tra Công an tỉnh

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Chánh Thanh tra

 

02963.945544

0913.971.260

 

Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng

 

02963.952757

0918073797

 

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Môi trường

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Trần Văn An, Trưởng phòng

 

0693.640278

 

 

Phòng CSĐT Tội phạm về Ma tuý

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Dương Thái Hải - Trưởng phòng

 

0693.640264

0903.333.118

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Đặng Tấn Đắc - Trưởng phòng

 

0693.640190

0917.777795

 

Phòng CS PCCC và Cứu nạn Cứu hộ

- Trực ban:

-  Lãnh đạo: Thượng tá Võ Phúc Thọ - Trưởng phòng

 

0693.640600 - 02963.841100

0918.707.126

 

Phòng CSGT

- Trực ban:

-  Lãnh đạo: Thượng tá Hà Thanh Long - Trưởng phòng

 

02963.942942

0989.005.786

 

Phòng Kỹ thuật hình sự

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Kiều Thuý - Trưởng phòng

 

0693.640.296

0918.055.107

 

Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng

 

 

0919.119.169

 

Trại Tạm giam

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Văn Quí - Giám thị

 

02963. 843.960

0913.81.33.63

 

Phòng Cảnh sát Cơ động

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Hà Minh Đấu - Trưởng phòng

 

 

0918.545.575

 

Phòng An ninh đối ngoại

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thượng tá Lý Thanh Vũ - Trưởng phòng

 

 

0917956777

 

Phòng An ninh nội địa

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng phòng

 

 

0913965978

 

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Thị Tươi - Trưởng phòng

 

 

0918.989.777

 

Phòng An ninh Kinh tế

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng

 

 

0918.406.209

 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Khương Minh Trường - Trưởng phòng

 

 

0913.156.228

 

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại Tuyến

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Nguyễn Sơn Hùng - Trưởng phòng

 

 

0913.934.007

 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Lê Thành Đồng - Trưởng phòng

 

 

0918.084400

 

Phòng An ninh Điều tra

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Phạm Hoàng Tùng - Trưởng phòng

 

 

0983.043.133

 

Phòng Tham mưu

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  Thượng tá Võ Văn Chỉnh - Trưởng phòng

 

0693.640.122

0913.867.847

 

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Phạm Thành Mỹ - Trưởng phòng

 

 

0918.084.142

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Trực ban:

- Lãnh đạo: 

 

 

 

 

Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Lâm Văn Tiên - Trưởng phòng

 

 

0939.002.539

 

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Phạm Văn Giang - Thủ trưởng Cơ quan UBKT

 

 

0986.764.512

 

Phòng Hậu Cần

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Đức Hậu  - Trưởng phòng

 

 

0913.779.007

 

Nhà Khách An Khang

- Tiếp tân:

- Phụ trách: .... -

 

02963.942551

 

 

Bệnh xá Công an tỉnh

- Trực ban:

- Phụ trách: ..Trung tá Dương Chí Khâm - Trưởng Bệnh xá

 

0693.640140

0928287287

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an thành phố Long Xuyên

- Trực ban

- Lãnh đạo: Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an Thành phố

02963.841521, 02963.848484

0907.067.876

Công an phường Mỹ Thạnh

02963.831576

Công an phường Mỹ Thới

02963.834077

Công an phường Mỹ Phước

02963.834288

Công an phường Mỹ Quý

02963.835690

Công an phường Mỹ Xuyên

02963.841909

Công an phường Đông Xuyên

02963.944776

Công an phường Mỹ Hòa

02963.846707

Công an phường Mỹ Long

02963.841176

Công an phường Mỹ Bình

02963.852956

Công an phường Bình Khánh

02963.857402

Công an phường Bình Đức

02963.852281

Công an xã Mỹ Khánh

02963.727043

Công an xã Mỹ Hòa Hưng

02963.851292

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an thành phố Châu Đốc

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Công Thành - Trưởng Công an Thành phố

02963.866234

0919.952.222

Công an phường Châu Phú A

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an phường

02963.866224

0913.721.456

Công an phường Châu Phú B

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Thanh Vũ - Trưởng Công an phường

02963.866538

0918.213.210

Công an phường Núi Sam

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Vũ Văn Quynh - Trưởng Công an phường

02963.862042

0917.113.181

Công an phường Vĩnh Mỹ

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Ngọc Phú - Trưởng Công an phường

02963.863293

0918.779.081

Công an phường Vĩnh Ngươn

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Quốc Dũng - Trưởng Công an phường

02963.866045

0946.796.796

Công an xã Vĩnh Tế

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Huỳnh Phủ Huy - Trưởng Công an xã

02963.861824

0918.537.710

Công an xã Vĩnh Châu

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Công an xã

02963.863997

0917.455.570

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện An Phú

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Lê Tấn Hòa - Trưởng Công an huyện

 

0918.527.699

Công an thị trấn An Phú

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Phước Thành - Trưởng Công an thị trấn

02963.826706

0919.510.744

Công an thị trấn Long Bình

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Dương Minh Mạng - Trưởng Công an thị trấn

02963.525155

0917.672.424

Công an xã Khánh Bình

02963.825635

Công an xã Khánh An

02963.526009

Công an xã Quốc Thái

02963.825428

Công an xã Nhơn Hội

02963.812028

Công an xã Phú Hội

02963.510684

Công an xã Phú Hữu

02963.520081

Công an xã Phước Hưng

02963.510236

Công an xã Vĩnh Lộc

02963.826342

Công an xã Vĩnh Hậu

02963.529322

Công an xã Vĩnh Trường

02963.826681

Công an xã  Vĩnh Hội Đông

02963.826963

Công an xã Đa Phước

02963.860003

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Châu Phú

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  Thượng tá Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an huyện

02963.688316

 

0913.558883

Công an Thị trấn Cái Dầu

- Trực ban:

- Lãnh đạo:   - Trưởng Công an thị trấn

02963.688476

Công an xã Vĩnh Thạnh Trung

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.687071

Công an xã Đào Hữu Cảnh

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.815409

Công an xã Thạnh Mỹ Tây

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.815338

Công an xã Khánh Hòa

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.886391

Công an xã Bình Long

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.687368

Công an xã Bình Mỹ

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.889997

Công an xã Bình Chánh

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.679108

Công an xã Bình Thủy

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.671296

Công an xã Bình Phú

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.679071

Công an xã Ô Long Vĩ

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.677448

Công an xã Mỹ Đức

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.886390

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Châu Thành

 

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  Thượng tá  - Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

Công an thị trấn An Châu

02963.836242

Công an xã Bình Hòa

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.837495

Công an xã  An Hòa

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.666601

Công an xã Cần Đăng

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.838133

Công an xã Vĩnh Hanh

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.838125

Công an xã Vĩnh Bình

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.839541

Công an xã Vĩnh An

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.839472

Công an xã Vĩnh Lợi

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.661148

Công an xã Hòa Bình Thạnh

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.650487

Công an xã Vĩnh Thành

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.662030

Công an xã Vĩnh Nhuận

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.660097

Công an xã Tân Phú

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.663009

Công an xã Bình Thạnh

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  - Trưởng Công an xã

02963.666040

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Chợ Mới

- Trực ban:

- Lãnh đạo:  Thượng tá Lê Văn Đấu - Trưởng Công an huyện

02963.883323

 

0913.741823

Công an thị trấn Chợ Mới

02963.883288

Công an thị trấn Mỹ Luông

02963.885931

Công an xã Long Điền A

02963.615475

Công an xã Long Điền B

02963.617821

Công an xã Long Kiến

02963.636107

Công an xã Hòa Bình

02963.638217

Công an xã Hòa An

02963.881325

Công an xã Mỹ An

02963.623383

Công an xã Hội An

02963.884570

Công an xã An Thạnh Trung

02963.621667

Công an xã Tấn Mỹ

02963.880046

Công an xã Mỹ Hiệp

02963.634644

Công an xã Bình Phước Xuân

02963.637243

Công an xã Kiến An

02963.883907

Công an xã Kiến Thành

02963.631328

Công an xã Long Giang

02963.890360

Công an xã Nhơn Mỹ

02963.882111

Công an xã Mỹ Hội Đông

02963.632204

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Phú Tân

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện

 

....

0978.071.818

Công an thị trấn Phú Mỹ

02963.827153

Công an thị trấn Chợ Vàm

02963.829626

Công an xã Long Hòa

02963.820859

Công an xã Phú Lâm

02963.820313

Công an xã Phú Thạnh

02963.820216

Công an xã Phú An

02963.829317

Công an xã Phú Thọ

02963.828138

Công an xã Tân Hòa

02963.827131

Công an xã Tân Trung

02963.586070

Công an xã Phú Hưng

02963.584104

Công an xã Bình Thạnh Đông

02963.828760

Công an xã Phú Bình

02963.811154

Công an xã Hòa Lạc

02963.811515

Công an xã Phú Hiệp

02963.283113

Công an xã Phú Xuân

02963.828391

Công an xã Phú Thành

02963.811175

Công an xã Phú Long

02963.581825

Công an xã Hiệp Xương

02963.828882

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an thị xã Tân Châu

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thượng tá Phan Văn Sang - Trưởng Công an Thị xã

02963.822145

 

0985.399939

Công an phường Long Thạnh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Nguyễn Quang Lập - Trưởng Công an phường

02963.822394

0939.600.161

Công an phường Long Phú

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Trương Mạnh Hùng - Trưởng Công an phường

02963.530123

0917.952.888

Công an phường Long Sơn

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Thắng - Trưởng Công an phường

02963.532185

0918.639.444

Công an phường Long Châu

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Phan Văn Tiền - Trưởng Công an phường

02963.536555

0917.866.777

Công an phường Long Hưng

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Phạm Thị Thanh Nguyệt - Trưởng Công an phường

02963.595930

0913.624.414

Công an xã Châu Phong

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Phương - Trưởng Công an xã

02963.547162

0978.070.207

Công an xã Lê Chánh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Đại úy Trần Kế Tâm - Trưởng Công an xã

02963.824086

0948.779.070

Công an xã Phú Vĩnh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Đặng Minh Ngoan - Trưởng Công an xã

02963.538070

0919.163.288

Công an xã Long An

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Thanh Nghị - Trưởng Công an xã

02963.540073

0944.992.599

Công an xã Tân An

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Trang Hoàng Vân - Trưởng Công an xã

02963.824597

0389.999.592

Công an xã  Tân Thạnh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Đỗ Văn Kha - Trưởng Công an xã

02963.543303

0946.592.727

Công an xã Vĩnh Hòa

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Phan Văn Tuấn - Trưởng Công an xã

02963.824533

0913.820.017

Công an xã Vĩnh Xương

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Phạm Bảo Thi - Trưởng Công an xã

02963.524732

0913.167.533

Công an xã Phú Lộc

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lâm Văn Hùng - Trưởng Công an xã

02963.524872

0918.507.303

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Thoại Sơn

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng Công an huyện

 

02963.879241

0949.195.979

Công an xã Tây Phú

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Đặng Thanh Nhã - Trưởng Công an xã

 

02963.897092

0939.449.339

Công an xã An Bình

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Vương Chí Thanh - Trưởng Công an xã

 

02963.870952

0976.764.343

Công an xã Vọng Thê

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Hiền Triết - Trưởng Công an xã

 

02963.870266

0985.777.754

Công an thị trấn Óc Eo

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Minh Thắng - Trưởng Công an thị trấn

02963.870326

0939.786.768

Công an xã Vọng Đông

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Dương Văn Vĩnh Thuận - Trưởng Công an xã

02963.870460

0913.149.280

Công an xã Mỹ Phú Đông

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Võ Thành Tâm - Trưởng Công an xã

02963.730035

0979.339.277

Công an xã Thoại Giang

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Công Nghiệp - Trưởng Công an xã

02963.879907

0977.266.650

Công an xã Bình Thành

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Ngọc Bắc - Trưởng Công an xã

02963.710806

0919.335.406

Công an thị trấn Núi Sập

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an thị trấn

02963.879226

0919.530.968

Công an xã Định Thành

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Phạm Hồng Khá - Trưởng Công an xã

02963.891469

0335.727.686

Công an xã Định Mỹ

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Trung Dũng - Trưởng Công an xã

02963.710362

0947.377.333

Công an xã Vĩnh Trạch

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Bùi Hữu Lý - Trưởng Công an xã

02963.878718

0919.165.464

Công an thị trấn Phú Hòa

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Hiệp - Trưởng Công an thị trấn

02963.878255

0918.958.981

Công an xã Vĩnh Chánh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Trường Huy - Trưởng Công an xã

02963.878324

0986.902.998

Công an xã Vĩnh Khánh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Hữu Sĩ - Trưởng Công an xã

02963.871330

0906.900.666

Công an xã Phú Thuận

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Đặng Thành Điền - Trưởng Công an xã

02963.871118

0918.067.606

Công an xã Vĩnh Phú

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lương Thế Hùng - Trưởng Công an xã

02963.891512

0981.933.524

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Tịnh Biên

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thượng tá Sun Tự Cường - Trưởng Công an huyện

 

0693.640700

0972.864.468

Đồn CAKV Lâm Viên – Núi Cấm

02963.760755

Công an thị trấn Nhà Bàng

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an thị trấn

 

02963.875266

0908.577.997

Công an thị trấn Chi Lăng

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Lê Hồng Trung - Trưởng Công an 

 

02963.877395

0976.768.800

Công an thị trấn Tịnh Biên

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Nguyễn Duy Tân - Trưởng Công an thị trấn

 

02963.876319

0383.848.731

Công an xã Thới Sơn

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Huỳnh Thành Được - Trưởng Công an xã

 

02963.875730

0918.943.440

Công an xã Nhơn Hưng

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Thái Điền - Trưởng Công an xã

 

02963.875516

0913.506.163

Công an xã An Phú

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Nhàn - Trưởng Công an xã

 

02963.875907

0988.379.224

Công an xã An Nông

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Trương Hoài Phong - Trưởng Công an xã

 

02963.876375

0947.677.755

Công an xã An Cư

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Lê Văn Quang - Trưởng Công an xã

 

02963.768023

0908.602.519

Công an xã Văn Giáo

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Văn Tường - Trưởng Công an xã

 

02963.875902

0913.197.080

Công an xã Vĩnh Trung

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Nhiệp - Trưởng Công an xã

 

02963.877755

0918.808.161

Công an xã Núi Voi

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Ngọc Điệp - Trưởng Công an xã

 

02963.877973

0792.4444.25

Công an xã Tân Lập

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Huỳnh Thuý Lan - Trưởng Công an xã

 

02963.766901

0967.781.848

Công an xã Tân Lợi

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Thiếu tá Nguyễn Thành Đạt - Trưởng Công an xã

 

02963.877805

0909.373.509

Công an xã An Hảo

- Trực ban:

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Còn - Trưởng Công an xã

 

02963.760371

0918.084.945

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Công an huyện Tri Tôn

- Trực ban

- Lãnh đạo: Đại tá Tống Quyết Chiến - Trưởng Công an huyện

...

0901.091.999

Công an thị trấn Tri Tôn

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Châu Kim Vúth TheRa - Trưởng Công an Thị trấn

02963.874326

0949.009.441

Công an thị trấn Ba Chúc

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Công an Thị trấn

02963.872147

0707.832.832

Công an Thị trấn Cô Tô

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Hòa Khánh - Trưởng Công an Thị trấn

02963.874806

0919.271.177

Công an xã Núi Tô

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an xã

02963.873317

0918.223.952

Công an xã Tân Tuyến

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Đặng Phú Lợi - Trưởng Công an xã

02963.873011

0919.777.080

Công an xã Ô Lâm

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Thái Thanh Bình - Trưởng Công an xã

02963.873442

0913.995.594

Công an xã An Tức

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Chau Done - Trưởng Công an xã

02963.771035

0984.333.776

Công an xã Châu Lăng

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Phan Sơn Cường - Trưởng Công an xã

302963.770026

0918.717.781

Công an xã Lương Phi

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Nguyễn Chí Tín - Trưởng Công an xã

02963.894049

0918.999.965

Công an xã Lê Trì

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Trần Văn Giáp - Trưởng Công an xã

02963.872174

0978.003.535

Công an xã Lạc Quới

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Trịnh Minh Thuận - Trưởng Công an xã

02963.872129

0931.055.787

Công an xã Vĩnh Phước

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Bùi Hữu Tuấn - Trưởng Công an xã

02963.872794

0919.271.172

Công an xã Vĩnh Gia

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Lê Văn Tài - Trưởng Công an xã

02963.893011

0917.287.282

Công an xã Tà Đảnh

- Trực ban

- Lãnh đạo: Thiếu tá Lê Văn Việt - Trưởng Công an xã

02963.892419

0908.995.399

Công an xã Lương An Trà

- Trực ban

- Lãnh đạo: Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Công an xã

02963.787060

0913.158.965

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: