|
Lượt truy cập:
Tuyển Sinh Tuyển Dụng

Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn lao động hợp đồng để bố trí trong lực...Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi tại Trường V...

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, người dân có thể ...Ngày 27/4/2022, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang thông ...Theo thông báo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an t...Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh vào các Học viện/Trường Công an nhân ...Căn cứ Công văn 827/CAT-PX01 của Công an tỉnh về về việc thông báo Kế hoạch tổ c...Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCA ngày 06/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an thành lậ...Ngày 18/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 104/2021/TT-BCA quy đ...Năm 2022, theo chỉ tiêu Bộ Công an giao cho Công an tỉnh An Giang tuyển chọn 444...Kể từ ngày 29/11/2021, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang...Nhằm công khai đầy đủ quy định các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp...Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học để đạo tạ...Nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và cá nhân được giải quyết những nhu cầu...Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa có công điện t...Để hạn chế việc đi lại và tập trung đông người, phòng Cảnh sát giao thông đường ...Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học để đào tạ...Thông báo việc cấp Giấy nhận diện phương tiện giao thông qua mã QR Code được thự...