|

Thủ tục hành chính

Lượt xem:

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh An Giang.

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện.

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú

Công an cấp xã.

Tải về

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang

Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia.

Tải về

Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia.

Tải về

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đề nghị đăng ký thường trú.

Tải về

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp xã

Công an cấp xã

Trình báo mất thẻ ABTC (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

Trình báo mất thẻ ABTC tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Trình báo mất thẻ ABTC tại Công an cấp xã

Công an cấp xã

Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh)

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp xã

Công an xã, phường, thị trấn.

Thông báo số định danh cá nhân

Công an xã, phường, thị trấn

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tải về

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tải về

Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tải về

Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải về

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Tải về

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an câp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Tải về

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Tải về

Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Tải về

Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Tải về

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại Công an cấp huyện

Công an huyện, thị xã, thành phố

Tải về

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, 2, 3, 4 và 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, 2, 3, 4 và 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

Tải về

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Tải về

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Tải về

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện.

Tải về

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Tải về

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, 2, 3, 4, 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ VLN công nghiệp) tại Công an huyện

Công an cấp huyện.

Tải về

Cấp lại GP vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, 2, 3, 4, 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ VLN công nghiệp) tại Công an huyện

Công an cấp huyện.

Tải về

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Tải về

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp xã

Công an cấp xã

Tải về

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh

Tải về

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng, Thanh tra Công an tỉnh An Giang

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh

Các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng, Thanh tra Công an tỉnh An Giang

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

Thanh tra Công an huyện và cán bộ được giao.

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

Thanh tra Công an cấp huyện

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường

Công an cấp phường.

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an cấp phường

Công an cấp phường.

test

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Phòng CSGT

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Tải về

Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Tại Đội CSGT - Công an cấp huyện

Tải về

Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe.

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Thủ tục: Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Thủ tục: Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện).

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Thủ tục: Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã

Công an cấp xã nơi được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Tải về

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh An Giang.

Đăng ký mẫu con dấu mới tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cánh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh An Giang.

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi tại Công an cấp tỉnh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh An Giang.

Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang.

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã

Công an xã, phường, thị trấn.

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, CC Hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh.

Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (thực hiện tại cấp tỉnh)

Công an tỉnh

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh An Giang.

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

Tài liệu đính kèm

Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Phòng Công tác chính trị; Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945 tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh

Phòng Tổ chức cán bộ

Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K

Phòng Tổ chức cán bộ

Tải về

Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an

Công an Tỉnh

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K

Công an Tỉnh

Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Công an Tỉnh

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên CAND trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B, C, K (20-7-1954 đến 30-4-1975)

Công an Tỉnh

Lời Giới thiệu
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: