|
Lượt truy cập:
SA-Tìm Chủ Sở Hữu
Thông báo 376 20/03/2017

Tìm chủ sở hữu tang vật do Phòng Cảnh sat điều tra tội phạm về Kinh tế và chức v...Tìm chủ sở hữu tang vật do Phòng Cảnh sat điều tra tội phạm về Kinh tế và chức v...Tìm chủ sở hữu tang vật do Phòng Cảnh sat điều tra tội phạm về Kinh tế và chức ...Tìm chủ sở hữu thuốc lá do Phòng CS Kinh tế tạm giữ ngày 01/11/2016, tại ấp Hòa ...Tìm chủ sở hữu thuốc lá do Phòng CS Kinh tế tạm giữ ngày 01/11/2016, tại khóm Bì...Thông báo 54, 55 23/11/2016

Tìm chủ sở hữu ngày 19/10/2016 tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh ...Căn cứ Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính; Hồi 12 giờ 00 phút, ng...Căn cứ Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính; Hồi 02 giờ 30 phút, n...Căn cứ Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính; Hồi: 15 giờ 00 phút, ...Vào khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 05/6/2016, người dân ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú,...