|
Lượt truy cập:

Thông Báo Khác

Thông báo thủ tục hành chính liên quan đến quản lý chứng minh nhân dân và Căn cước công dân

Lượt xem:

Nhằm công khai đầy đủ quy định các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh triển khai đăng tải Quyết định số 5997/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; danh mục các thủ tục hành chính; nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu,…

Responsive image

Responsive image

     Nội dung cụ thể, người dân có thể truy cập tại đường link: https://congan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/cac_thu_tuc_hanh_chinh

Mai Phương

Thông báo thủ tục hành chính liên quan đến quản lý chứng minh nhân dân và Căn cước công dân
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: