|
Lượt truy cập:

Thông Báo Khác

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh đến khi có thông báo mới

Lượt xem:

Căn cứ Thông báo số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Công văn số 2870/CAT-PV01 ngày 14/7/2021 của Công an tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đối với lực lượng Công an tỉnh.

Căn cứ Công văn 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 25/8/2021.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sẽ tạm ngưng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh đến khi có thông báo mới.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Responsive image

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh

Tin, ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh đến khi có thông báo mới
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: