|
Lượt truy cập:

Hoạt động của Bộ Công An

Tập huấn chuyên sâu kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Lượt xem:

Vừa qua, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (CAND). Tại điểm cầu An Giang, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã đến dự.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang.

     Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội, làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích của việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của lực lượng CAND.

Responsive image

Đại tá, TS. Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp trình bày 4 chuyên đề gồm: Những vấn đề chung về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND; Nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; Một số vấn đề cần chú ý trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật trong bối cảnh mới của lực lượng CAND. Các đại biểu cùng báo cáo viên tại hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về việc áp dụng kỹ năng, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương.

Responsive image

TS. Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.(Ảnh: Bộ Công an)

      Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND; đồng thời được cung cấp nhiều tri thức bổ ích giúp cán bộ, chiến sĩ CAND nhận thức đúng vai trò, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Mai Phương

Tập huấn chuyên sâu kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân