|

Hoạt động của Bộ Công An

Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân

Lượt xem:

Chiều ngày 14/3/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ CATW và trong Công an nhân dân (CAND). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.Tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có đồng chí Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Responsive imageBộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Cổng TTDDT Bộ Công an)

Responsive imageĐiểm cầu Công an An Giang

      Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND bám sát theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, toàn diện, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, mang tính bước ngoặt, tạo cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện rõ nét tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.
      Các mục tiêu, chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành, đạt kết quả cao so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, đạt thành tựu quan trọng, mang tính bước ngoặt, có sức ảnh hưởng và lan toả mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị. Nổi bật là, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Responsive imageĐồng chí Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại điểm cầu An Giang

Responsive image

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; đề nghị các cấp ủy Đảng trong CAND tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ. “Vừa qua các đồng chí đã làm rất tốt, giúp đỡ được rất nhiều người, từ cụ già đến em nhỏ, cứu nhiều người trong đám cháy, giúp đỡ người bị nạn…thể hiện rõ lực lượng Công an gần dân, là bạn của dân. Các đồng chí cần phát huy thế mạnh này, nhất là các lực lượng gần dân như Công an xã, Cảnh sát giao thông...”,Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; phát huy vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quỳnh Như

 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: