6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Công an huyện Tri Tôn triển khai, quán triệt học tập chuyên đề năm 2020
Quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 19/02/2020, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt học tập chuyên đề năm 2020 trong toàn Đảng bộ Công an huyện.

Responsive image

Đồng chí Phan Thành Thường, Phó Giám đốc

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn báo cáo Chuyên đề

 

          Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện yêu cầu cấp uỷ các chi bộ, lãnh đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, triển khai lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đơn vị định kỳ; hướng dẫn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo Chuyên đề năm 2020. Quá trình triển khai học tập, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tổ chức nhân rộng, điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt để đảng viên, cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. 

Tâm Huỳnh (Công an Tri Tôn)