|
Lượt truy cập:
Tuyển Sinh Tuyển Dụng

Thông báo việc cấp Giấy nhận diện phương tiện giao thông qua mã QR Code được thự...Để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn do tình hình d...Căn cứ Thông báo số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Gia...Năm 2022, Công an tỉnh được Bộ Công an giao tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa ...Ngày 05/8/2021, Công an tỉnh An Giang có Công văn số 3244/CAT-PX01 về việc tuyển...
(Cổng TTĐT AG) - Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn đồng ý...Căn cứ theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện giãn c...Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch Ủy ban bầu cử...Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Cuộc thi sáng tác Bài hát và thiết ...