Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Công nghệ thông tin CAND (2/10/1972 – 2/10/2018)
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang
Ở nước ta hiện nay, công tác quản lý dân cư do nhiều Bộ, Ngành cùng thực hiện nhằm phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước; đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ với những thông số khác nhau (Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Sổ bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ…). Thông tin trong các giấy tờ này có nhiều nội dung trùng lặp như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch… nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau, nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

     Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẽ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu, gây lãng phí về nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư về cơ sở hạ tầng và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu trùng nhau.

      Xuất phát từ tình hình thực tế đó, nhằm khắc phục những khó khăn,  vướng mắt cũng như những bất cập, hạn chế nêu trên; ngày 18/8/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2010/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013–2020 (gọi tắt là Đề án 896); đến ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng.

      Đề án 896 ra đời với mục tiêu là tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và bảo đảm thống nhất về quản lý dân cư, theo đó, thông tin cơ bản về công dân phải được quản lý tập trung, thống nhất từ khi công dân sinh ra (đăng ký khai sinh) đến khi chết (đăng ký việc tử) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các Bộ, ngành, địa phương được quyền khai thác các thông tin cơ bản về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

      Thực hiện Luật căn cước công dân năm 2014, Luật hộ tịch năm 2014 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Việc tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bước đầu đã đạt được một số kết quả trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và triển khai thí điểm tại một số địa phương. Nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia, ngày 13/3/2017 Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.   

      Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử; được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, thể hiện ở những nội dung như sau:

      Thứ nhất, thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

      Thứ hai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

      Thứ ba, thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chặt biến động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

      Thứ tư, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc;  làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lập thông tin, giảm chi phi đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời cũng góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ giấy tờ đang lưu trữ tại các cơ quan hành chính.

      Thực hiện chỉ đạo của ­Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 896 Trung ương; ngày 02/8/2017, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 tại An Giang gồm 17 thành viên, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

      Để việc triển khai thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương thì trong thời gian tới UBND tỉnh An Giang cần phải đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương có liên quan đối với việc triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là việc thu thập, nhập và chuyển đổi dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu hợp pháp của công dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

      Một là, Tổ chức Hội nghị triển khai và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành có liên quan triển khai việc thu thập, cập nhật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

      Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đề xuất phương án cập nhật quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do các sở, ban, ngành đang quản lý. Quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

      Ba là, Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khi xây dựng các dự án, nhiệm vụ có tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân cần trao đổi, thống nhất với Công an tỉnh để tránh đầu tư trùng lặp.

      Bốn là, Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; Công an 11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      - Tăng cường công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý CMND. Tập trung củng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu tại Công an cấp huyện; tăng cường công tác nắm hộ, nắm người tại địa bàn cơ sở, bảo đảm nắm và quản lý đầy đủ, chính xác thông tin về dân cư phục vụ công tác thu thập, đối chiếu thông tin dân cư theo quy định.

      - Tổ chức tuyên truyền đến hộ gia đình, người dân hiểu vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền, nghĩa vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      - Rà soát củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh; nhận chuyển giao phần mềm, trang thiết bị thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

      - Triển khai kế hoạch của Bộ Công an tập huấn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu thập thông tin dân cư cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt làm công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc các đơn vị, Công an địa phương.

      - Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      - Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để tham mưu, đề xuất kiến nghị các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

      Năm là, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

      - Thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Công an tỉnh; chỉ đạo các, phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và từng hộ gia đình, người dân trên địa bàn quản lý.

      - Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản đã ban hành trong công tác quản lý dân cư, phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

      - Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa bàn.

      Sáu là, công tác thu thập thông tin dân cư có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành công của cả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, để việc triển khai thu thập thông tin về dân cư đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra thì mỗi công dân cần phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

      - Căn cứ vào các giấy tờ tùy thân như: Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh….đã được cấp và hướng dẫn của cơ quan Công an để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật Căn cước công dân của bản thân và người thân trong quan hệ gia đình vào phiếu thu thập thu thập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành.

      - Xuất trình các giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong Phiếu thu thập thông tin dân cư.

      - Kiểm tra, ký xác nhận vào Phiếu thu thập thông tin dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời làm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước
Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang