Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Đoàn ủy Công an thành phố Châu Đốc tặng 300 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới, tuổi trẻ Công an thành phố Châu Đốc kết hợp mạnh thường quân đã đến và trao tặng 300 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 02 xã biên giới Khánh An và Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Responsive image

Tuổi trẻ Công an thành phố Châu Đốc và Mạnh Thường Quân trao quà cho gia đình có hoàn cảnh có khăn tại xã Khánh An và Khánh Bình

      Tại các điểm đến, Đoàn đã trao 300 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm mì gói, nước tương, dầu ăn, đường… tổng trị giá 53 triệu đồng. Kinh phí do tuổi trẻ Công an thành phố đóng góp và Mạnh Thường Quân hỗ trợ.

      Đây là hoạt động thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Công an thành phố nhằm chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới, động viên các gia đình vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.

Văn An (CATP Châu Đốc)