Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Công an huyện Chợ Mới tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30/9/2019, Công an huyện Chợ Mới tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung, giá trị, thành tựu qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Responsive image
Responsive image

      Tham dự Hội thi có 28 đội đến từ 18 Chi bộ Công an xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ Công an huyện tham gia 2 phần thi gồm: thi thuyết trình hoặc kể chuyện và phần thi kiến thức.Với những mẫu chuyện gần gũi, bình dị về Bác như: Chiếc đồng hồ, Là bạn của dân thì phải đi sát với dân, Đôi dép của Bác, Chiếc áo ấm, Có thể cho người nghèo những thứ ấy; các bài thuyết trình về: Tư cách của người cách mạng, Đảng viên trẻ tiên phong “Cần- kiệm- liêm- chính- chí công- vô tư”… các thí sinh tham gia dự thi đã trình bày và rút ra những bài học sâu sắc và truyền đi những thông điệp cho các cá nhân, đơn vị tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu.

      Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các đơn vị có phần thi tốt nhất, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH xuất sắc giành được giải nhất của Hội thi.

      Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến mãnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho từng cán bộ chiến sỹ, Đảng viên trong ngành Công an, góp phần nâng cao nhận thức về những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

         

Tin, ảnh: Mai Thanh – Nghiêm Túc