Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Lời Giới thiệu

         Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và được sự đồng ý của Thường trực UBND tỉnh An Giang, với sự giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của Sở Thông tin và Truyền thông; sau thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động.

         Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, nhằm từng bước xây dựng và thực hiện việc chuẩn hóa, mẫu hóa, công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, phục vụ nhu cầu chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Đây là kênh thông tin chuyển tải nhanh chóng, chính xác và kịp thời những thông tin phục vụ hành chính công; phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của công dân, góp ý xây dựng lực lượng CAND; cung cấp những thông tin có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh.

         Để góp phần giúp Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp, ổn định, Ban Giám đốc Công an tỉnh rất mong được sự hưởng ứng, cộng tác, đóng góp ý kiến của nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tin đại chúng để Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.

 

                                                                                               BAN BIÊN TẬP