|
Lượt truy cập:

Thông Báo Khác

Thông báo: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Lượt xem:

Ngày 10/5/2022, Bộ Công an ra Quyết định sô 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Responsive image

      Theo đó, Quyết định này gồm 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 101 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022. Các thủ tục hành chính được đăng tại mục Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang.

Công an An Giang

Thông báo: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an