|
Lượt truy cập:

Thông Báo Khác

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xe mô tô, xe gắn máy

Lượt xem:

Kể từ ngày 29/11/2021, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Địa điểm tiếp nhận: Số 39 - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Responsive image

Responsive image

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xe mô tô, xe gắn máy