|

Thông Báo Khác

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lượt xem:

Ngày 27/4/2022, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

         1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 39, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

          Xe mô tô, xe gắn máy các loại, số lượng: 339 chiếc, đã qua sử dụng.

          3. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

          699.360.000 đồng (Sáu trăm chín mươi chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          a. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

          b. Nhóm tiêu chí về phương thức đấu giá khả thi, hiệu quả;

          c. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

          d. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

          e. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định;

          f. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

          5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 39, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký). Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Viết Anh, số điện thoại: 0907.315686.

          Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17 giờ 00 phút của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp xếp thứ 02 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

          Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

          Nội dung Thông báo

 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: