|
Lượt truy cập:

Thông Báo Khác

Thông báo việc cấp Giấy nhận diện phương tiện giao thông qua mã QR Code

Lượt xem:

Thông báo việc cấp Giấy nhận diện phương tiện giao thông qua mã QR Code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của Sở Giao thông vận tải). Truy cập theo đường dẫn link http://vantai.drvn.gov.vn

Responsive image

 

Thông báo việc cấp Giấy nhận diện phương tiện giao thông qua mã QR Code