|
Lượt truy cập:

Giới thiệu

Thông báo Người phát ngôn

Lượt xem:

Công an tỉnh An Giang thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh là: - Họ tên: Đinh Văn Nơi - Chức vụ: Giám đốc. - Điện thoại: 0962297777

 

Thông báo Người phát ngôn