|

Giới thiệu

Thông báo Người phát ngôn

Lượt xem:

Công an tỉnh An Giang thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh là:

- Họ tên: Lâm Phước Nguyên
- Chức vụ: Giám đốc.
- Điện thoại: 0988.61.6767

Thông báo Người phát ngôn
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: