|
Lượt truy cập:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tri Tôn: 19 cá nhân làm nhiệm vụ cấp CCCD được khen thưởng

Lượt xem:

Là huyện biên giới, đồng bào dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ cao nên công tác cấp căn cước công dân gặp không ít khó khăn trong. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắp chíp điện tử trên địa bàn toàn huyện, với sự nỗ lực vượt bật, Công an huyện Tri Tôn đã huy động tối đa lực lượng tham gia các Tổ lưu động cấp căn cước công dân.
Responsive image

Ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

      Với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, đến ngày 27/4/2021 Công an huyện đã thu nhận khoảng 33.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử. vượt mốc 18.000 hồ sơ trong tháng 4 năm 2021 theo kế hoạch.

      Để động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và cán bộ tư pháp hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao, ngày 27/4/2021, ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn đã đến động viên, khen thưởng đột xuất cho 19 cá nhân và thưởng 4 triệu đồng cho 2 Tổ lưu động của huyện đã có thành tích xuất sắc. Tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Cao Quang Liêm đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cấp 73.200 CCCD vào tháng 7 năm 2021.

Cẩm Vân - Đài truyền thanh Tri Tôn

Tri Tôn: 19 cá nhân làm nhiệm vụ cấp CCCD được khen thưởng