|
Lượt truy cập:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an Chợ Mới hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD sớm hơn 35 ngày

Lượt xem:

Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Bộ Công an đã giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh An Giang từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/06/2021 là 878.400 hồ sơ (trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an 11 địa phương, mỗi đơn vị, địa phương là 73.200 hồ sơ). Tính đến ngày 25/05/2021, với con số thu nhận hồ sơ làm thủ tục cấp CCCD cho người dân là 73.515 hồ sơ, Công an huyện Chợ Mới đã xuất sắc vượt chỉ tiêu trước thời hạn mà Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Để hiểu rõ thêm về thành tích xuất sắc mà đơn vị vừa đạt được trong chặng đường thực hiện chiến dịch CCCD vừa qua, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Văn Đấu- Trưởng Công an huyện Chợ Mới.
Responsive image

Thượng tá Lê Văn Đấu- Trưởng Công an huyện Chợ Mới.

       Phóng viên: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Công an tỉnh về chỉ tiêu phải đạt trong việc thu nhận hồ sơ và cấp CCCD, Công an huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào trong thời gian qua?

      Thượng tá Lê Văn Đấu: Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban chỉ đạo Công an tỉnh về việc thu nhận hồ sơ và cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân thì Công an huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc để lãnh đạo điều hành các ngành, các xã, thị trấn có liên quan tổ chức thực hiện. Trong đó, giao cho Công an huyện tham mưu và chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện thu nhận hồ sơ và cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân. Chỉ tiêu Ban chỉ đạo Công an tỉnh giao cho Công an huyện là 73.200 hồ sơ CCCD phải thực hiện đến hết ngày 01/07/2021. Nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, cùng cán bộ chiến sỹ không quản ngại ngày đêm, luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ để cấp CCCD cho người dân đến làm, khi nào hết dân mới được nghỉ. Do vậy, qua hơn 2 tháng Công an huyện đã hoàn thành chỉ tiêu 73.200 CCCD, sớm hơn thời gian ấn định là 35 ngày.

       Phóng viên: Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện sản xuất, cấp CCCD, qua đó có những thuận lợi, khó khăn gì?

      Thượng tá Lê Văn Đấu: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban chỉ đạo Công an tỉnh, Huyện và các xã thị trấn, tổ giúp việc, cán bộ chiến sỹ của Công an huyện cùng với sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, trong đó có sự giúp đỡ của các Ban trị sự PGHH của các xã, thị trấn đã luôn luôn đồng hành ủng hộ về mặt vật chất, tinh thần cho 2 trạm sản xuất, cấp CCCD như đồ ăn, nước uống cho các trạm để cho người dân và cán bộ chiến sỹ không ra ngoài ăn uống và có địa điểm ăn uống tại nơi  sản xuất cấp CCCD.

       Còn về những khó khăn thì do tình hình dịch bệnh Covid-19, việc đi lại của quần chúng nhân dân, cũng như cán bộ chiến sỹ thực hiện cấp CCCD luôn luôn phải thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ y tế. Bên cạnh đó, trong quá trình thu nhận hồ sơ, có một số người dân còn thiếu các trường thông tin, cần phải có thời gian đi lại để điều chỉnh, nên thời gian cấp CCCD cho những người dân đó không kịp thời theo dự định ban đầu...

Responsive image

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đơn vị Công an huyện Chợ Mới vì có thành tích xuất sắc trong cấp CCCD

           Phóng viên: Với tổng dân số của huyện gần nửa triệu người, thời gian tới Công an huyện có những phương hướng, kế hoạch như thế nào để tiếp tục thực hiện cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân có đủ điều kiện trên địa bàn?    

          Thượng tá Lê Văn Đấu: Mặc dù đạt chỉ tiêu Ban chỉ đạo Công an tỉnh giao nhưng Công an huyện vẫn tiếp tục đến các xã, thị trấn làm CCCD cho người dân trong thời gian tới, bên cạnh đó tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo huyện kịp thời cập nhật, chỉnh sửa các trường thông tin cho  những người dân còn thiếu để giúp cho công dân đến làm CCCD cho nhanh chóng, kịp thời. Trong thời gian tới, 2 trạm sản xuất, cấp CCCD có gắn chíp điện tử của Công an huyện Chợ Mới luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của công dân đến làm CCCD, sau cho tất cả người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới có đủ điều kiện cấp CCCD thì lực lượng Công an huyện sẽ kịp thời làm để giúp cho người dân thuận lợi hơn trong tất cả các hoạt động giao dịch trong thời gian tới. 

           Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!         

                                                                                                          Nghiêm Túc

Công an Chợ Mới hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD sớm hơn 35 ngày