|

Hoạt động của Bộ Công An

Hội thảo khoa học: Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Lượt xem:

Ngày 25/10/2023, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học: “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tướng PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Đại tá Lê Phú Thạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Responsive image

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại hội thảo.

      Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân; phân tích, đánh giá thực trạng việc Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – thành tựu và kinh nghiệm. Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Responsive image

Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy phát biểu đề dẫn hội thảo.

      Hội thảo nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, thiết thực góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Responsive image

GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tham luận tại hội thảo.

Responsive imageĐại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu tại điểm cầu An Giang.

Responsive image

Tin ảnh: Bích Trâm CAAG

 

Hội thảo khoa học: Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: