|

Hoạt động của Bộ Công An

Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân"

Lượt xem:

Ngày 19/9/2023, Bộ Công an tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân". Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Responsive imageĐại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Bộ Công an.

      Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu, trong đó có đại diện Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong Công an nhân dân (CAND)... Tham dự tại điểm cầu An Giang có Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Côg an tỉnh, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, tập thể  lãnh đạo và cán bộ thanh tra Công an tỉnh.
      Hội thảo xoay quanh một số vấn đề liên quan đến triển khai Luật thanh tra năm 2022 trong Công an nhân dân; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Công an đơn vị, địa phương và một số vấn đề về mô hình tổ chức thanh tra trong thời gian tới. Hội  thảo nhằm thảo luận, tìm ra những giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động thanh tra CAND thời gian tới, vừa bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thanh tra năm 2022, vừa phù hợp với tính chất, đặc thù trong tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND.

Responsive imageĐại biểu tham dự tại điểm cầu An Giang.

Responsive imageĐại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Responsive imageThứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo.

      Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, hội thảo là một trong những hoạt động nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2026, định hướng đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bích Trâm CAAG

Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân"
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: