|

Hoạt động của Lực lượng Công an

Kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023

Lượt xem:

Thực hiện theo kế hoạch của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh về việc kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 06 tháng cuối năm 2023. Từ ngày 14 đến ngày 17/11/2023, Hội đồng kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đã tổ chức kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 06 tháng cuối năm 2023 đối với các Đội công tác chữa cháy và CNCH; và các Đội chữa cháy và CNCH khu vực trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

       Theo đó, Hội đồng kiểm tra tập trung kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH định kỳ, thường xuyên theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ Công an; việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Giáo án huấn luyện; lập và ghi chép Sổ theo dõi công tác huấn luyện và các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện; báo cáo kết quả công tác huấn luyện; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo báo cáo của Đội... 
         Kết thúc đợt kiểm tra, Hội đồng kiểm tra đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ, CBCS tham gia tích cực, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật thao trường, đảm bảo an toàn cho CBCS, bảo quản tốt phương tiện tập luyện…Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Hội đồng kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
        Thông qua việc kiểm tra nhằm củng cố, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về chữa cháy và CNCH cho cán bộ chiến sỹ; giúp cán bộ chiến sỹ nắm bắt, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện phục vụ chữa cháy và CNCH, nâng cao năng lực tổ chức điều hành, chỉ huy chữa cháy và CNCH của cấp chỉ huy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.  

Tin, ảnh: Nghiêm Túc

Kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: