|

Hoạt động của Lực lượng Công an

Kết quả thực hiện Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Lượt xem:

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau 01 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đã có 12 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang với số tiền 750 triệu đồng.

Responsive imageHội nghị triển khai Quyết định Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

      Ngay sau khi Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực, để thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 14/11/2023 phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và ban hành Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai Quyết định số 22 có hiệu quả, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đưa chính sách nhân văn, nhân đạo này thực sự đi vào trong thực tế đời sống; tham mưu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ. Kết quả sau 01 tháng triển khai, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, đã giải ngân cho 12 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền 750 triệu đồng nhằm tạo công ăn việc làm, sinh kế cho những người đã không may lầm lỡ, vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cả nước.

Responsive imageHỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn nuôi Dê tại Thoại Sơn

                                                                                     Tin, ảnh: Thái Giang (PV01)

Kết quả thực hiện Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Dịch vụ công trực tuyến

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: