Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Bộ Công an-Bộ Quốc phòng, phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020
Sáng 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu An Giang, có Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Từ trái qua, Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự tại điểm cầu An Giang

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

      6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và quốc phòng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng 2 Bộ Quốc phòng – Công an; cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Theo đó, đã tham mưu Đảng và Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng – an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống Covid-19. Công tác phối hợp giữa 2 lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.

          Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống, hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng phức tạp với thủ đoạn đa dạng, tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Công an, Quân đội các cấp cần tăng cường đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả.

 Tin, ảnh: Hòa Trang CAAG