Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Phú Tân sẽ xử phạt hành chính người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Sau 31/1/2021 sẽ xử phạt hành chính người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đó là thông báo của UBND huyện Phú Tân về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện Phú Tân yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Thông báo kết luận 556/TB-VPUBND và công văn của UBND huyện.

Responsive image

      Từ nay đến 31-1, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức và người dân phải chấp hành việc đeo khẩu trang nơi tập trung đông người, nơi công cộng… đúng theo quy định. Đồng thời tiến hành lập tổ kiểm tra xử lý (gồm công an, y tế, trưởng ban ấp…); sau ngày 31-1 sẽ tiến hành xử lý phạt hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt từ 1 – 3 triệu đồng, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng - Nghiêm Túc