6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Công an tỉnh thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 98 năm lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo
Sáng ngày 10/1/2018, Đại tá Lê Văn Tiền – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 98 năm đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Đinh Dậu).

Responsive image
Đại tá Lê Văn Tiền – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà và lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 98 năm đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo 

Những năm qua, các tín đồ Phật giáo Hòa hảo luôn nêu cao truyền thống yêu nước, lấy "Báo đáp Tứ ân làm căn bản tu hành", thực hiện tốt phương châm "Vì đạo pháp, vì dân tộc", cùng với các tôn giáo bạn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết  tôn giáo, chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt là có nhiều đóng góp trong công tác xã hội từ thiện, chủ động cùng chính quyền địa phương đấu tranh bài trừ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các tín đồ Phật giáo Hòa hảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh -  Lê Văn Tiền mong muốn các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa hảo tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, đặc biệt là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trinh Thắng – Nghiêm Túc