Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh
Trong 02 ngày từ 09-10/11/2020, Hội phụ nữ Công an tỉnh An Giang đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện An Phú và Tri Tôn.

Responsive image

Quang cảnh buổi tuyên truyền

          Tại mỗi điểm trường, các em học sinh đã được truyền đạt, cung cấp một số thông tin về tình hình trẻ em trên cả nước; các hình thức xâm hại trẻ em; cảnh báo nguy cơ và cách phòng chống xâm hại trẻ em; giới thiệu về quy tắc “5 ngón tay”, “vùng cấm trên cơ thể”; giới thiệu đường dây nóng trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý khi gặp trường hợp xâm hại trẻ em.

Responsive image

Các em học sinh tích cực trả lời các câu hỏi

Responsive image

          Thông qua buổi tuyên truyền sẽ giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác; rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại của các đối tượng xấu. Đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phòng, chống các loại tội phạm. Được biết Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 11 năm 2020.

Tin, ảnh: Quỳnh Như