Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Trao Quyết định chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố Long Xuyên
Sáng ngày 25-10-2019, đồng chí Thượng tá Lê Văn Thích – Phó Trưởng Công an thành phố Long Xuyên đã trao Quyết định chỉ định đồng chí Thiếu tá Đinh Thị Thu Quỳnh, Phó Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Responsive image

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Thích – Phó Trưởng Công an thành phố trao Quyết định chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố cho đồng chí Đinh Thị Thu Quỳnh

     Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thích đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội phụ nữ Công an thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn đồng chí Đinh Thị Thu Quỳnh trong thời gian tới phát huy sự năng nổ, nhiệt tình tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

      Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Thu Quỳnh, trên cương vị công tác mới quyết tâm sẽ tiếp tục nổ lực phấn đấu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên Thanh – Công an thành phố Long Xuyên