Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Tuyên truyền phòng chống ma túy và bảo vệ môi trường
Chiều ngày 3/12/2020 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Hội phụ nữ huyện Thoại Sơn tổ chức buổi truyền thông phòng chống ma túy và bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ xã Mỹ Phú Đông.

Responsive image

Quang cảnh buổi tuyên truyền

     Tại đây, chị em hội viên phụ nữ được Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quyến thông tin thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy và tác hại của ma túy, gây hậu quả khôn lường đến bản thân, gia đình, đời sống xã hội. Đồng thời, cũng tuyên truyền vận động các chị em hạn chế sử dụng túi nilon, xử lý chất thải, phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng cách...

      Qua đó, nhằm vận động hội viên phụ nữ nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng; bảo vệ môi trường sống tại địa phương bằng hành động thiết thực, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Kim Cương (ĐTT Thoại Sơn) – Tiến Tầm