Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
An Giang tiếp tục dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết.
Chiều ngày 18/2/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước vừa ký Công văn số 119/UBND-KGVX gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ.

        Theo đó, thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các Bộ và các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

        Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép. 

        Dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; các hoạt động, sự kiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

        Tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tham gia lễ hội, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan, họp mặt đầu Xuân. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị; đối với trường hợp đi đến các địa phương đang có dịch trong cộng đồng phải có văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng đối với ngành y tế, không được tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận.

Responsive image

         Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

       Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Thanh tra ngành Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

       Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ. 

        Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạch chủ động làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến khi cần thiết.

       Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tốt biện pháp cách ly tập trung, quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly tập trung; đồng thời có phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần thiết. 

       Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới: Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

       Sở Y tế tiếp tục rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ đi về từ vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép; bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa,...).
Chỉ đạo thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình phòng, chống dịch đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm bệnh.  Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét khả năng thực hiện dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu, nhà nước và người được xét nghiệm đồng chi trả chi phí. 

       Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên mang khẩu trang khi đến trường; chủ động có kế hoạch bố trí học trực tuyến khi cần thiết.

      Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh. 

       Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, đặc biệt đối với hành vi không mang khẩu trang nơi cộng trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán vừa qua; báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo yêu cầu.

        Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                                    Nghiêm Túc