6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại An Giang
Ngày 23/03/2020, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị nhằm chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Responsive image

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì buổi làm việc.

      Tiếp đoàn do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban nhân sự và Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Responsive image

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

      Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tỉnh ủy An Giang đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương có liên quan. Ba tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban nhân sự và Tiểu Ban Tổ chức phục vụ, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI hoạt động đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo dân chủ, khách quan; chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức thành công Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều đoàn công tác, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đại hội cơ sở, đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.

      Bên cạnh đó, Tỉnh ủy An Giang và các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

      Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao Tỉnh ủy An Giang trong chủ động, nghiêm túc, chặt chẽ, có bước đổi mới đối với công tác triển khai, quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Thường vụ có sự đoàn kết đã giúp An Giang thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ gồm: Công tác chuẩn bị đại hội ở các tiểu ban phục vụ đại hội, công tác nắm bắt dư luận Nhân dân kịp thời; đại hội cơ sở, đại hội điểm, đại hội dưới cơ sở đã cơ bản hoàn thành tốt theo yêu cầu đề ra.Về việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ An Giang cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 gây ra. Do đó, thời gian còn lại của nhiệm kỳ đến đại hội tỉnh cần tiếp tục cố gắng hết sức để cơ bản hoàn thành tốt theo các Nghị quyết nhiệm kỳ qua.

      Về định hướng cho tỉnh thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Hoàn thiện tốt nhất các văn kiện phục vụ đại hội, văn kiện phải sát hợp với điều kiện thực tế, đúng đắn, trung thực, khách quan, toàn diện và rút ra được bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo.Công tác nhân sự phải công tâm, khách quan, minh bạch; lựa chọn nhân tố mới có uy tín, phẩm chất, năng lực. Cần thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người không tiếp tục tái cử cấp ủy. Xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo hợp tình, hợp lý, đúng quy định.

Tin, ảnh: Minh Thư – Nghiêm Túc