Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2021)!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Chợ Mới : Tuyên tuyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng dẫn cài đặt APP phản ánh an ninh trật tự
Ngày 29/12/2020, tại hội trường Công an huyện Chợ Mới, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng dẫn cài đặt, sử dụng App phản ánh an ninh, trật tự dành cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Responsive image

Đại biểu tham dự hội nghị

      Tạị đây, hơn 100 cán bộ và người dân trên địa bàn huyện được đại diện Công an tỉnh hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng App phản ánh an ninh, trật tự cho thiết bị điện thoại sử dụng nền tảng hệ điều hành Android và IOS. Người dân có thể đăng ký tài khoản trên di động hoặc trên Website để cập nhật thông tin về tình hình an ninh trật tự và có thể gửi thông tin phản ánh kịp thời tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đến lực lượng Công an. Được biết, App phản ánh an ninh trật tự giúp lực lượng công an thông qua việc cung cấp tin của người dân có thể quản lý, giám sát, nhanh chóng xử lý thông tin về hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời phản hồi kết quả giải quyết tin báo của người dân.

Responsive image

Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng App phản ánh ANTT

       Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng App phản ánh an ninh trật tự dành cho công dân, tại Hội nghị, người dân còn được nghe đại diện phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

                                                                             Tin, ảnh: Nghiêm Túc