Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vì Nhân dân phục vụ; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính như sau:

      ØPhản ánh qua số điện thoại:

      Thượng tá Đoàn Thanh Tâm – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ: 0909110717.
      Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang: 0693.640316.

      ØPhản ánh qua hộp thư điện tử

      Email Công an tỉnh An Giang: congantinh@angiang.gov.vn
      Email Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ: csgtangiang@yahoo.com

      ØPhản ánh qua thư tay

          Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang địa chỉ: 39 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Responsive image

Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh – Nơi tiếp nhận tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính qua thư tay