Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Câu lạc bộ Công an hưu trí đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng lũ chịu ảnh hưởng nặng nề từ những đợt mưa bão những tháng vừa qua, Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh An Giang đã nhiệt tình đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt số với tiền 20 triệu đồng, thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Responsive image

Thư cảm tạ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang gửi đến Hội viên Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh An Giang

          Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các hội viên, số tiền sẽ là động lực về vật chất và tinh thần gửi đến bà con miền Trung đang vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Có thể thấy, trong những năm qua, dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng các hội viên trong Câu lạc bộ vẫn tích cực tham gia vào các công tác chính trị, xã hội ở địa phương, tổ chức nhiều hoạt động xây dựng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Tin, ảnh: Quỳnh Như