Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Đảng uỷ Công an thành phố Long Xuyên tổ chức toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 15/5/2020, Đảng uỷ Công an thành phố Long Xuyên đã tổ chức buổi toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” trong các chi bộ.

      Tại đây, các đại biểu cùng trao đổi, làm rõ các vấn đề trọng tâm nhằm củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Responsive image

Quang cảnh buổi toạ đàm

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Lê Văn Thích, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố yêu cầu từng cán bộ, đảng viên cần cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Liên Thanh – Công an thành phố Long Xuyên