Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Cụm 5: Công an-Quân Sự- Bộ đội Biên Phòng.
Ngày 24/10/2019, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 5 gồm: Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

         Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy: Công an, Quân sự và Bộ đội Biên Phòng đã báo cáo sơ kết về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Thời gian quan, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ 3 lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy 03 đơn vị đã lựa chọn, đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung làm theo phù hợp với thực tế, sát chức năng, nhiệm vụ, từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và đi vào thực chất. Nhiều sáng kiến, cách làm, mô hình hay được triển khai nhận rộng kịp thời. 

        Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những hạn chế tồn tại, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp, mô hình hay nhằm góp phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Responsive image

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Responsive image

        Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà 3 đơn vị đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy 03 đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại; Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập và làm thao Bác; Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, sơ, tổng kết; đặc biệt là cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                       Tin, ảnh: Nghiêm Túc