Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Đoàn thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường
Sáng ngày 23/11/2020, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường tại trường THPT Võ Thành Trinh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Responsive image
Responsive image

          Tại đây, các em học sinh đã được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về nhận biết, tác hại của ma túy, thực trạng và công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các em được tham gia trả lời các câu hỏi mang chủ đề “Đồng hành cùng học sinh trong phòng, chống ma túy học đường, nơi làm việc” để tìm hiểu rõ hơn những kiến thức liên quan.

          Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giúp các em tăng cường cảnh giác, nâng cao kĩ năng tự bảo vệ bản thân, góp phần giữ gìn môi trường học đường lành mạnh, hiệu quả. Được biết, Đoàn thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền trong trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối tháng 11 năm 2020.

Tin, ảnh: Quỳnh Như