Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Khai giảng lớp tập huấn chuyển giao công nghệ và phần mềm về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 7/12/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Viễn thông An Giang VNPT tổ chức khai giảng lớp đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tham dự lớp khai giảng có đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Ông Trần Thái Tuyên - Giám đốc Viễn thông tỉnh An Giang.

       Lớp tập huấn chuyển giao công nghệ và phần mềm về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh An Giang được diễn ra trong 06 ngày. Thông qua lớp tập huấn, các giảng viên sẽ cung cấp kiến thức, những điểm mới cho các học viên trong các nội dung triển khai dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản trị, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Từ đó phục vụ tốt trong công tác và triển khai bảo mật, xác thực thông tin phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Responsive image
Responsive image

Đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

       Xác định nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới phục vụ xây dựng Chính Phủ điện tử,… phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn, có một vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Để hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư hoạt động tốt thì nguồn nhân lực triển khai quản trị, vận hành hệ thống phải bảo đảm chất lượng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng khung, tiêu chí của Trung tâm, phải có trình độ cao về công nghệ thông tin, phải am hiểu về hệ thống, vận hành, quản trị, khai thác hệ thống an toàn. Vì vậy, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu mỗi học viên phải nâng cao tự giác, nghiêm túc học tập, thực sự nhận thức đúng tầm quan trọng và nghiêm túc tiếp thu kiến thức được truyền tải để áp dụng vào quá trình công tác và tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo và tổ chức triển khai, quản lý khai thác sử dụng và hướng dẫn bảo mật hiệu quả. Đồng thời nắm vững quy trình đào tạo, để triển khai khi được giao nhiệm vụ. Trong thời gian tập huấn, yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu đầy đủ các nội dung do giảng viên trình bày tại hội trường; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ để giảng viên làm sáng tỏ vấn đề. Chấp hành nghiêm sự điều hành của giảng viên, Ban quản lý lớp. Đảm bảo bí mật thông tin, tài liệu trong quá trình tập huấn.

        Được biết, trong thời gian từ ngày 7/12/2020 – 30/01/2020, sẽ có 8 lớp tập huấn cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng cơ yếu thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mai Phương