Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Hội nghị trực tuyến tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật.
Sáng ngày 6/10/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm và sơ kết 3 năm kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu An Giang có Đại tá Nguyễn Tấn Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các sở, ban ngành có liên quan.

Responsive image

Đại tá Nguyễn Tấn Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các Đại biểu tại điểm cầu An Giang.

Responsive image

      Qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an các cấp, nòng cốt là Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 2 lĩnh vực này; đồng thời tăng cường đấu tranh, xử lý và phối hợp xử lý gần 50.000 vụ vi phạm, trong đó xử lý hình sự gần 500 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 240 tỉ đồng, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đề ra tại Chỉ thị 13 và Chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng tại tỉnh An Giang, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 945 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 191 trường hợp với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đã phối hợp kiểm tra phát hiện, xử lý 22 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, đã xử lý hình sự 01 vụ, xử phạt hành chính 21 vụ, với số tiền trên 162 triệu đồng. Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng được phát hiện, điều tra, khởi tố kịp thời, xử lý nghiêm minh, được dư luận, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bích Trâm CAAG