Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Tăng cường công tác điều tra thân thiện với trẻ em
Sáng ngày 10-9, các cán bộ trinh sát viên, điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, Công an 11 huyện thị, cán bộ một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham gia lớp tập huấn trực tuyến của Bộ Công an về công tác điều tra thân thiện với trẻ em cho lực lượng Công an các cấp.

       Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ năm 2019, Quốc hội đã chính thức đưa công tác chấp hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của các Bộ, ngành, địa phương vào chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội. Ngày 23-12-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.

Responsive image

 Quang cảnh lớp tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang

         Trong đó có giao Bộ Công an “Tăng cường công tác điều tra thân thiện với trẻ em; phát triển mô hình Phòng Điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên”. Ngày 19-6-2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 121 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

          Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn Bộ tài liệu tập huấn dành cho cán bộ Công an, giảng viên nguồn về công tác điều tra thân thiện với trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, đồng thời tham mưu Bộ Công an ban hành kế hoạch xây dựng mô hình Phòng Điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Responsive image

          Tham gia lớp học, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung như: Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên- Định hướng và hoàn thiện; một số khó khăn, vướng mắc trong điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em; được giải đáp những thắc mắc của trong quá trình thụ lý, điều tra vụ việc xâm hại tình dục trẻ em; Công tác phòng ngừa ngăn chặn, bảo vệ trẻ em không trở thành nạn nhân bị xâm hại, xâm hại tình dục; Dấu hiệu nhận biết một trẻ em bị xâm hại tình dục; Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về xâm hại tình dục trẻ em; Kỹ năng làm việc, lấy lời khai thân thiện với nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục…

      Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên  nắm vững và áp dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm có liên quan đến trẻ em nói riêng tại địa phương.

Kim Uyên

Tin liên quan