Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BCA và Thông tư số 11/2020/TT-BCA
Ngày 5-10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BCA ngày 20/12/2019 và tập huấn chuyên đề “công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”, do Trung tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Responsive image

Tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

       Hội nghị đã triển khai các nội dung và phân công công việc cụ thể các đơn vị liên quan như việc xây dựng kế hoạch, biên soạn, in ấn tài liệu và tổ chưc tập huấn chuyên sâu Thông tư số 75/2019/TT-BCA; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương; Việc sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy…

Responsive image

      Thông tư số 75/2019/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự của các cơ quan thuộc lực lượng An ninh trong Công an nhân dân. Với mục đích nhằm xác định nội dung các công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của Công an các đơn vị địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Thông tư bảo đảm kịp thời, đồng bộ thống nhất và hiệu quả.

Responsive image

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc, Công an tỉnh, tại hội nghị

Responsive image

       Chiều cùng ngày, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc, Công an tỉnh cũng tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Công an tổ chức về triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCA ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về phân công trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong Công an nhân dân.

Kim Uyên- Nghiêm Túc

Tin liên quan