Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Sơ kết 01 tháng thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và ma túy trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Chiều ngày 11/01/2021, tại huyện Tri Tôn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết 01 tháng về việc phối hợp thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và ma túy trên địa bàn huyện Tri Tôn. Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh; ông Cao Quang Liêm – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đã đến dự.

Responsive image

Quang cảnh cuộc họp

      Qua 01 tháng thực hiện Kế hoạch 623/KH-PC02, trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tri Tôn có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản ổn định, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Cụ thể: tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy cơ bản được kiềm chế; vận động cá biệt 192 cá nhân trên địa bàn huyện, qua đó được người dân cung cấp 137 thông tin có giá trị liên quan đến tình hình tội phạm “tín dụng đen”; tạm giữ 35 máy game bắn cá; về trật tự an toàn giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 124 trường hợp, ra quyết định xử lý 77 trường hợp với số tiền gần 300 triệu đồng… 

Responsive image

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

        Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng trong công tác phối hợp thực hiện kế hoạch 623 thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Công an huyện Tri Tôn cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan Ban ngành của huyện tiếp tục tăng cường nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời không để xảy ra tình huống bất ngờ; làm tốt công tác tham mưu triển khai các kế hoạch trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm được kiểm tra, xác minh…

                                                                                           Tin, ảnh: Nghiêm Túc