Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Sáng 30-9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ Trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu An Giang, tham dự có đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Responsive image
Responsive image

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang

      Trong tháng 9, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án, bám sát chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Tính đến ngày 28-9, Công an 63/63 tỉnh, thành phố đã bố trí trên 36.900 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại hơn 8.600 xã, thị trấn, để phục vụ công tác triển khai dự án. Đối với việc triển khai đường truyền, thực hiện bảo mật, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống, đến nay Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành đạt trên 95%. Đáng chú ý, việc triển khai các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin của công dân trong CSDLQG về DC, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Tư Pháp để có giải pháp cụ thể đối với các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam để chuyển Công an các địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu; xác định rõ trách nhiệm, cách thức giải quyết đối với các trường hợp là con lai, công dân Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân. Về dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân,  Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức cấp thẻ CCCD trên toàn quốc. Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ cho tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn quốc để thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 01-11-2020 đến 01-7-2021.

Responsive image

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị: Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an để thống nhất nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai các dự án. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, 2021 để ưu tiên bố trí nguồn nhân lực, các điều kiện thực hiện 2 dự án đảm bảo đúng tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực hiện 2 dự án. Công an các địa phương phải tập trung bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện 2 dự án; tổ chức tập huấn, đào tạo chuyển giao công nghệ cho cán bộ chiến sỹ quản lý, vận hành CSDLQG về DC, thu nhận hồ sơ lưu động phục vụ cấp CCCD. Đồng thời xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực, phương tiện để lên phương án triển khai cấp CCCD đến ngày 01-7-2021 trên toàn quốc.

      Tại điểm cầu An Giang, ngay sau hội nghị, Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 2 dự án trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, quán triệt sâu rộng trong cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của các dự án này đối với sự phát triển của quốc gia. Từ đó hoàn thành đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: Hòa Trang CAAG