Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2021)!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Tri Tôn triển khai mô hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông”
Sau khi Công an tỉnh An Giang triển khai mô hình “cấp cứu người bị tai nạn giao thông”, bàn giao 1 xe cứu thương trị giá gần 700 triệu đồng với nguồn kinh phí xã hội hóa cho Công an huyện Tri Tôn quản lý. Ngày 11/12 Công an huyện Tri Tôn đã triển khai mô hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông”, đồng thời triển khai quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Trung tâm y tế huyện về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Responsive image

      Mô hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông” nhằm kịp thời tổ chức đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các thành viên trong Ban điều hành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Mô hình do đồng chí Trưởng Công an huyện Tri Tôn làm trưởng ban, kinh phí và phương tiện phục vụ cho hoạt động từ nguồn xã hội hóa.   

      Qua đó, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất do nguyên nhân sử dụng rượu bia. Tạo sự chuyên biến tích cực về ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, từng bước hình thành thói quen” đã uống rượu bia – không lái lái xe.

Cẩm Vân (Đài truyền thanh Tri Tôn)