Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân
Sáng 06/8/2020, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”(ANTQ) và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ Công an.

       Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội…

Responsive image

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

        Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua trong Công an nhân dân (CAND) đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

        Nổi bật, hàng năm, các đơn vị Công an các cấp đều tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua Vì ANTQ, đồng thời phát động phong trào thi đua năm tiếp theo và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá. Từ phong trào thi đua trong lực lượng CAND đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, nhiều gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập công vì ANTQ, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện hàng nghìn, hàng vạn tập thể, cá nhân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương, lập được nhiều thành tích, chiến công hết sức bình dị nhưng vô cùng cao quý, tiêu biểu.

Responsive image

Quang cảnh buổi họp mặt

      Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, 05 năm qua, các lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức phương pháp vận động quần chúng theo phương châm “Gần dân, trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, gắn với nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự…

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong 05 năm qua; chúc mừng, biểu dương những tập thể, cá nhân được khen thưởng và đề nghị khen thưởng các danh hiệu cao quý giai đoạn này; đồng thời biểu dương toàn thể CBCS cả trong lực lượng CAND chính quy và trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Responsive image

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.

      Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong CAND, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đảng viên, CBCS Công an và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế...

Responsive image

Bộ trưởng Tô Lâm trao biểu trưng của Đại hội thi đua Vì ANTQ tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

       Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho đảng viên, CBCS CAND, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND… Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Responsive image

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tặng các gương điển hình tiên tiến.

       Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng hôm nay phải tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là những tấm gương người tốt, việc tốt của lực lượng CAND, để làm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

       Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá cao của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với những kết quả và thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong phong trào thi đua Vì ANTQ và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời nghiêm túc lĩnh hội những định hướng, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với các phong trào trong giai đoạn tiếp theo. 

Responsive image

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ.

      Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể lực lượng CAND sẽ tiếp tục khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; luôn luôn ghi nhớ lời thề danh dự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang trong 75 năm, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Responsive image

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt.


Nghiêm Túc

(Theo Phan Anh – Cổng thông tin điện tử BCA) 

Tin liên quan