Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Công nghệ thông tin CAND (2/10/1972 – 2/10/2018)
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội
Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.

Theo đó, đã hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi của BLHS 2015 cho người phạm tội, cụ thể: 

- Áp dụng hình phạt tù đối với người phạm tội mà BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình. 

- Chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS 2015. 

- Không xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 không quy định là tội phạm.

- Xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi thỏa mãn một số điều kiện cụ thể (Khoản 2 Điều 12 BLHS 1999 đã được sửa đổi, bổ sung và Khoản 2 Điều 12 BLHS 2015).

- Đình chỉ vụ án đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

- Miễn chấp hành hình phạt đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109 và Điểm a, b Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

                                    Tấn Mẫm