Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Hội nghị trực tuyến: Báo cáo chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an
Ngày 04/01/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí (23/01/1916 - 23/01/2021) và thông báo kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cùng đến dự

      Tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lực lượng CAND. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Đình, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước còn nô lệ, được chứng kiến cuộc sống lầm than khổ cực của nhân dân dưới ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, nên đã nuôi dưỡng trong con người đồng chí Trần Quốc Hoàn tư tưởng yêu nước và tinh thần làm cách mạng từ rất sớm.

Responsive image

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban báo cáo nội dung chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Bộ Công an)

      Với 70 năm tuổi đời, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm hoạt động bí mật cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí đã luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nêu cao chí khí của người chiến sỹ cộng sản, vượt qua mọi gian nguy, thử thách. Tại đây, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban đã phân tích, làm rõ và khẳng định, đồng chí Trần Quốc Hoàn là người Bộ trưởng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, đã cùng Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an thời kỳ đó tham mưu đề xuất rất nhiều vấn đề về đường lối, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Đồng chí đã chăm lo xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức bộ máy, giáo dục bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong CAND và là người đặt nền tảng xây dựng phát triển công tác kỹ thuật nghiệp vụ Công an cũng như nền móng đối ngoại và hợp tác quốc tế trong CAND.

      Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn được hoàn thành và xuất bản. Những thành quả nghiên cứu, xây dựng lý luận CAND trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm Bộ trưởng đã để lại cho ngành Công an một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong các thời kỳ lịch sử một cách có hiệu quả. Hệ thống lý luận đó đã, đang và mãi là tài sản quý giá để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nghiên cứu, học tập, kế thừa, tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Responsive image

PGS.TS Nguyễn Viết Thông báo cáo một số nội dung chuyên đề tại Hội nghị. (Nguồn ảnh: Bộ Công an)

      Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII...

Mai Phương

Tin liên quan